Digitale møte - formannskap og kommunestyre torsdag 8. april

Med dei nasjonale Korona-tiltaka som gjeld frå i dag 25. mars, har ordføraren konkludert med at dei politiske møta over påske må avviklast digitalt.

Dette gjeld møte torsdag 8. april:
Formannskap klokka 17.00 - Kommunestyre klokka 18.00.

Det er spørjetime til dette møtet i kommunestyret. Spørsmål kan sendast ordførar Per Lerøy på e-post Per.Leroy@austrheim.kommune.no.


Sist oppdatert: 25.03.2021
Publisert: 25.03.2021