HeimKontakt oss

Kontakt oss

Servicekontoret

 Austrheim kommune 56 16 20 00

Sentralbordet i Austrheim kommune er betjent av Servicekontoret. Vi kan svare på spørsmål og sette telefon vidare til sakshandsamar og ulike avdelingar i kommunen. 

Når kan du ringe? Måndag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Vakttelefonar

Ved akutte hendingar skal naudetatane kontaktast direkte:

Brann 110
Politi 112
Medisinsk naudhjelp 113

Lokal legevakt 116 117

Teknisk drift har eiga vakttelefon utanom arbeidstid. Vaktordninga dekker alle kommunale bygg, anlegg og eigedomar. Vaktordninga tek og hand om akutte feil med vassforsyning, akutt forureining i avløp, brøyting og strøing.

Teknisk vakttelefon 945 06 750

Vakttelefon brann 91861247

Ved viltskade skal politiet sitt direktenummer nyttast: 02 800

Austrheim legekontor

 

Austrheim legekontor 56 16 82 00

Telefontid: kl. 08:30 - 12:30 og 13:00 - 15:00

Legekontoret har ope: måndag - fredag 08:30 - 15:00

Legevakt heile døgnet - Nordhordland legevakt: 56 35 10 03

Postmottak

E-post: post@austrheim.kommune.no

Postadresse: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim

Organisasjonsnummer for sending av digital post til Austrheim kommune: 948350823

Digital post til PPT: 991038841

Digital post til Pleie og omsorg: 874584312

Unngå å sende sensitiv personinformasjon per e-post.

Ver merksam på at all post til Austrheim kommune vert handsama etter reglane som gjeld for offentelegheit. Les meir om dette under postlister og innsyn

 

Personvernombod

Personvernombod i Austrheim kommune er Lars Erling Aarland

Epost: personvernombod@austrheim.kommune.no 

Tlf. 56 19 27 70 (IKT Nordhordland)

 

For meir informasjon kan du også kontakte Stein Kåre Løvslett i Austrheim kommune:

epost: post@austrheim.kommune.no

Tlf. 56 16 20 00

Mobbeombod

Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon 404 01 557. Du kan òg følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook www.facebook.com/mobbeombodet.

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod

Kontaktinformasjon til folkevalde

Ordførar Per Lerøy (Arbeidarpartiet)

Varaordførar Anne Dahle Austrheim (Kristeleg folkeparti)

Webredaktør

Webredaktør Ketil Tjore

Ansvarleg redaktør Olav Mongstad (Fungerande rådmann)

Digital post

Digital post erstattar dei fysiske breva i postkassa di. Digital post og e-post er ikkje det same.

Offentlege organ som nyttar SvarUt, e-formidling og liknande kan sende digital post til Austrheim kommune.

Post til PPT - organisasjonsnummer: 991038841
Post til PLOMS- organisasjonsnummer: 874584312

Ved sending av digital post til alle andre avdelingar nyttar ein Austrheim kommune sitt organisasjonsnummer: 948350823

Les meir om digital post her.

Facebook

Følg oss gjerne på Facebook


Sist oppdatert: 17.06.2019
Publisert: 12.11.2018