HeimLedige stillingar

Ledige stillingar

Her kan du sjå kva ledige stillingar vi har i Austrheim kommune. Vi ser fram til å høyre frå deg!

Austrheim kommune annonserer stillingane sine i lokalavisa Strilen, på Finn.no og her på heimesida til kommunen. Oversikt over ledige stillingar finn du ved å gå inn på lenka nedst på denne sida.

Søkje på stiling?

Vil du søkje ein av dei ledige stillingane i Austrheim kommune?

Merk følgjande

  • Alle søkjarar vert oppmoda til å nytte det elektroniske søknadskjemaet. Er du er førstegongssøkjar, må du sjølv oppretta brukarnamn og passord for å logge deg inn. Treng du hjelp til registreringa, kan du ta kontakt med personalavdelinga i kommunen på telefon 56 16 20 00
  • Attestar og vitnemål tek du med til eit eventuelt jobbintervju.
  • Vi gjer merksam på namn på søkjarar kan bli gjort kjent gjennom offentleg søkjarliste.

Problem?

Kjem du ikkje inn på oversikta over dei ledige stillingane eller verkar ikkje det elektroniske søknadsskjemaet?

Ring servicekontoret på kommunehuset på 56 16 20 00, og be om å få snakke med personalkonsulenten. 

Lykke til!

Gå til ledige stillingar og søknadsskjema

Rekrutteringsfilm

Sommarjobb

Skjema for søknad om sommarjobb finn du her


Sist oppdatert: 19.01.2021
Publisert: 27.11.2018