HjemNyheterDet er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar denne tilskotsordninga, som skal legga til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet.

Det kan gjevast tilskot til prosjekt, eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søka tilskot frå ordninga er 16. februar 2023, klokka 13.00.

Frivillige lag og organisasjonar, og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus, kan søka om tilskot. Ordninga gjeld både organisert idrett, og eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Dette er målgruppene for ordninga:

  • Barn og ungdom frå 6-19 år i familiar med vedvarande låg inntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn frå 6 til 19 år, og jenter frå 6 til 19 år generelt i samanhengar der jenter er underrepresenterte eller opplever særlege barrierar.
  • Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppa er ikkje aldersavgrensa.
  • Noverande og framtidige unge leiarar og trenarar opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personar som har funksjonsnedsetting eller minoritetsbakgrunn.

Les meir om ordninga og korleis du kan søka på denne lenka til Lotteri- og stiftelsestilsynet (ekstern lenke).


Sist oppdatert: 04.01.2023
Publisert: 04.01.2023