Vatn

Teknisk drift har oppdaga trykkfall i den kommunale vassforsyninga. Det kan skuldast lekkasje og vi ber alle som opplever trykkfall eller heilt bortfall av vatn om å tak kontakt med servicekontoret t. 56 16 20 00 eller teknisk vakt t. 94506750

Les meir 18. april 2017

OPEN HALL I PÅSKEN

Les meir 03. april 2017

Frist for innsending av klage og innbetaling av 1. termin.

Til skatteytar eigedomsskatt i Austrheim kommune

Det er kome inn fleire klagar knytt til utskriving av eigedomsskatt på anna næring. Klagane gjeld  mellom anna nivået på...
Les meir 07. april 2017

Innfører eigedomsskatt på fiskereiskap og utstyr.

Austrheim kommune innførte eigedomsskatt på anna næring frå 1.1.2017. Dette har ført til ei rekkje protestar frå nærings...
Les meir 01. april 2017

Rydding av marint avfall - informasjon frå NGIR

Marin forsøpling er ei av vår tids største miljøutfordringar. Plast er identifisert som ein særleg problematisk del av a...
Les meir 29. mars 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

søndag07. mai
Kulturkalender Austrheim
onsdag14. juni
fredag23. juni
Kulturkalender Austrheim
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish