Glade bønder og Landbruksforvaltninga i Hordaland arrangerer felles grøftekurs

12. november kl 19.30 i kommunehuset på Austrheim, møterom Børilden

Teoridel ved Trygve Torsteinsen, rådgjevar i Norsk Landbruksrådgiving Hordaland, han tar opp tema som grøfteplan, dimensjonering, val av filtermasse, val av grøftemateriell, kostnadsoverslag mm.

Les meir 30. oktober 2014
Kurs i grøfting

Budsjettarbeidet er godt i gang

30.oktober var kommunestyre, avdelingsleiarar og tilligsvalde samla på samfunnshuset til budsjettkonferanse. Avdelingsle...
Les meir 30. oktober 2014

Flott markering av 35 år med vidaregåande skule i Austrheim

Austrheim samfunnnshus var fyld opp med elevar, tilsette og inviterte gjestar då Austrheim vidaregåande skule markerte 3...
Les meir 30. oktober 2014

Planendring for «Utbyggingsplan Årås skule og Austrheim Idrettspark.» med planid. 2008006 - Offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Austrheim kommune den 22.10. 2014 å senda planendring for «Utbyggingsp...
Les meir 27. oktober 2014

Kunngjering- Detaljregulering for Næringsområde N05 Leirvågskrysset med planid. 2005006 - Godkjenning.

Austrheim kommune sitt kommunestyre godkjente den 08.10. 2014 i saknr. 111/14 i medhald av pbl §12 – 112 Detaljregulerin...
Les meir 27. oktober 2014
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag31. okt.
Kulturkalender Austrheim
lørdag01. nov.
søndag02. nov.
mandag03. nov.
Kulturkalender Austrheim
tirsdag04. nov.
tirsdag04. nov.
Kulturkalender Austrheim
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish