Høyring – vidare utbygging av breiband

Austrheim kommune planlegg vidare utbygging av fiberbasert breiband, og skal søke om midler til dette. Det er skissert korleis ein tenkjer seg ei vidare utbygging. Alle som ynskjer å gi høyringsuttale (lag og foreiningar, bedrifter, einskildpersoner osb) vert invitert til å gjere det innan 27. april. Austrheim kommune planlegg ein felles søknad med Radøy kommune.

Les meir 27. mars 2015
Fiberbredbånd

Dialogmøte

Tilskotsordningar - Friluftslivetsår - Aktiviter i lag og organisasjonar

Austrheim kommune inviterer til dialogmøte med lag og organisasjonar onsdag 15. april kl 19.00 på Ungdommens hus ved Au...
Les meir 27. mars 2015

Austrheim kommune er på jakt etter nytt bygg for helsetenester

Kommunen annonserer i dag etter tomteeigarar og utbyggjarar som kan tenkja seg å bistå i kartlegging av muligheter for å...
Les meir 25. mars 2015

Tilskot til lag og organisasjonar 2015

No kan de bruke elektronisk skjema til å søkje Kulturmidlar, Tilskot til tiltak for barn og unge og Tilskot til dugnad v...
Les meir 24. mars 2015

Infovideo konsekvensutgreiing i NH-kart

Gjeld prosess - Kommuneplanens arealdel 2015-27

Les meir 23. mars 2015
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

mandag30. mars
Kulturkalender Austrheim
tirsdag31. mars
tirsdag31. mars
Kulturkalender Austrheim
torsdag02. april
Kulturkalender Austrheim
mandag06. april
Kulturkalender Austrheim
tirsdag07. april
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish