Første steg for å løfta Steinalderhistoria fram i lyset

Fylkeskommunen med stor tildeling til Austrheim

Dette var kjekt, seier ei lukkeleg Kari T Utkilen, leiar for kulturavdelinga i Austrheim kommune. Ho siktar til at Hordaland Fylkeskommune har løyvd 400.000 kroner til dette langsiktige prosjektet.

Les meir 16. mai 2017
Illustrasjon steinaldersti

Informasjon frå skatteoppkrevjarkontoret i Austrheim og Fedje

Nordhordland kemnerkontor tek over skatteoppkrevjarfunksjonen for kommunane Austrheim og Fedje i perioda frå og med 11.0...
Les meir 15. mai 2017

Vassforsyninga i Austrheim

I helga var vassforbruket svært høgt og vi måtte oppmode innbyggjarane om å bruke mindre vatn. Denne situasjonen er no u...
Les meir 10. mai 2017

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim i Austrheim kommune

Høyring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim i Austrheim kommune vert med dette lagt ut på høyring. ...
Les meir 09. mai 2017

Informasjon frå landbrukskontoret

Her fylgjer litt informasjon frå landbrukskontoret vårt.
Les meir 25. april 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

torsdag08. juni
Kulturkalender Austrheim
mandag12. juni
Kulturkalender Austrheim
tirsdag13. juni
Kulturkalender Austrheim
onsdag14. juni
fredag23. juni
Kulturkalender Austrheim
lørdag24. juni
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish