Feiing og tilsyn av fritidsbustadar

1. januar 2016 fekk me ei ny forskrift om brannførebygging. Eitt av tiltaka i den nye forskrifta er at fritidsbustader får same krav til branntryggleik som heilårsbustader.

Kommunen pliktar no å gjennomføre tilsyn og feiing i alle fritidsbustadar med eldstad. 

Les meir 03. april 2017

Ledige stillingar

Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar
Les meir 13. november 2017

Fagdag for 9. klasse

Torsdag den 09.11.17 hadde vi besøk av elevar frå 9. klasse frå Kaland og Årås skule.
Les meir 10. november 2017

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

din organisasjon kan søke midlar hos bufdir

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordn...
Les meir 07. november 2017

Eigedomsskatt, ny taksering, på verk og bruk og anna næring for år 2017

Austrheim kommune har i kommunestyremøtet den 15. desember 2016 vedtatt eigedomsskatt på verk og bruk og anna næring gje...
Les meir 06. november 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag22. nov.
Kulturkalender Austrheim
lørdag25. nov.
Kulturkalender Austrheim
torsdag07. des.
søndag17. des.
Kulturkalender Austrheim
torsdag21. des.
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish