HeimOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Rådmannsgruppa

Fungerande rådmann Olav Mongstad, i Liv Løvvik sitt fråvær

Oppgåver og mynde for rådmannen er nedfelt i Kommunelova § 23.

For meir informasjon om kva mynde kommunestyret i Austrheim har delegert til rådmannen, sjå delegeringsreglement for Austrheim kommune. I samsvar med delegasjonsreglementet for Austrheim kommune, vedteke i kommunestyret, kan rådmannen vidaredelegere mynde og oppgåver til andre i den administrative organisasjonen.

Økonomisjef Olav Birger Andersen

Rådmannen sin stab

Personalkonsulent
Wenche Myrmel

 

Økonomikontor

  • Inger Synnevåg, Tlf. 56 16 20 18
  • Eli Stien, Tlf. 56 16 21 18 
  • Bjarne Ve Sæbø, Tlf. 56 16 21 17 -  skatteoppkrevjar

 

Servicekontor
Fagleiar Kristin Nesbø

 

Folkehelse
Helge Dyrkolbotn

 

Friviligsentral
Rigmor Ludvigsen

Les meir om Frivilligsentralen

 

PP - tenesten
leiar Eli Aarnes Lerøy

Les meir om PPT

 

Barnevernstenesta
leiar Eirik Pettersen

Les meir om barnevern

Pleie og omsorg

Avdelingsleiar, samt assisterande rådmann 
Monika Kvamme

Les meir om Pleie og omsorg

Oppvekst

Skulefagleg ansvarleg
Bodil Boie Brekkan

Les meir om skule

 

Barnehagefagleg ansvarleg
Helge Dyrkolbotn

Les meir om barnehagane

 

Årås skule
Rektor Bodil Boie Brekkan

Les meir om Årås skule

 

Kaland Barne- og ungdomsskule
Rektor Eldbjørg Bakke

Les meir om Kaland barne- og ungdomsskule

 

Austrheim Kystbarnehage
Styrar Britt Ystebø

Les meir om Austrheim Kystbarnehage

 

Kaland barnehage
Styrar Sissel Elin Monslaup

Les meir om Kaland barnehage

Kultur

Leiar for Kultur og bibliotek
Avdelingsleir Kari Torkildsen Utkilen

Les meir om avdeling for kultur

Ungdomskoordinator
Anita Soltveit

Helse

Avdelingsleiar
Monika Kvamme

Kommuneoverlege
Peter Kubon

  • Tlf. 56 16 82 00
  • E-post: peter.kubon@austrheim.kommune.no

Les meir om helseavdelinga

Teknisk drift

Leiar Teknisk drift
Rolf Henning Myrmel

Les meir om Teknisk drift

Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Avdelingsleiar
Asbjørn Nagell Toft

Les meir om Plan, byggesak, oppmåling og miljø

NAV Austrheim

Tlf. 55 55 33 33

Les meir om NAV Austrheim


Sist oppdatert: 16.01.2019
Publisert: 27.11.2018