Melde feil

Her kan du senda inn melding om feil og manglar om tilhøve som gjeld veg, vatn, avløp, renovasjon, kommunale bygg med meir. 

Kontakt:

Austrheim kommune, Servicekontoret

Oversikt over vakttelefonar finn du her

 

Mørke veglys langs fylkesveg, og andre lys som er drifta av Eviny, melder du direkte til Eviny via deira nettløysing, klikk her (ekstern lenke).

Du kan også sende e-post til veilys@eviny.no

 

Her kan du sjekka om det er kommuneveg, fylkesveg eller riksveg, og kven som har ansvaret for vegen (klikk på lenka).


Sist oppdatert: 01.12.2023
Publisert: 27.06.2018