HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Påmelding

Påmelding, endringar og utmelding gjer du via elektronisk skjema.

Skjema for påmelding, endring og utmelding

 

Kva kostar det?

Frå 01.01.2021 gjeld følgjande satsar:

Prisar på SFO-plass

Born i heil plass

 Kroner

Heil plass (14,5 time og oppover per veke)

3.290,- per månad

 

Born i halv plass

 Kroner

Halv plass (10,5 - 14 timar per veke)

2.470,- per månad

 

Born med korttidsplass

 Kroner

Korttidsplass (0 - 10 timar per veke)

1.760,- per månad

  • Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon
  • Det er moderasjonsordning for redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med låg inntekt
  • Ekstra dag i SFO: kr. 280,- pr. dag
  • Kjøp av ekstratimer: kr. 50,- pr time
  • Evt. matpengar kjem utanom.
  • For sein henting: kr 170,- (same som i barnehage)

Kontaktinformasjon

Både Kaland barne- og ungdomsskule og Årås skule har tilbod om SFO. I haust-, vinter- og sommarferien er tilbodet samla på Kaland barne- og ungdomsskule.

Kontaktinformasjon

Opningstid

SFO er open før skulestart frå klokka 07.30 og etter skuleslutt fram til klokka 16.30.

Gjeldande SFO-vedtekter

Her finn du gjeldande SFO-vedtekter (PDF)

 


Sist oppdatert: 26.01.2021
Publisert: 27.06.2018