HeimSkule og utdanningSkulane i Austrheim

Skulane i Austrheim

Årås skule

Rektor Bodil Boie Brekkan

  • Tlf: 56 16 22 01 / 416 67 755
  • E-post: bodil.boie.brekkan@austrheim.kommune.no

Inspektør Gunn Håland Dyrkolbotn

  • Tlf. 56 16 22 03 / 45632 008
  • E-post: gunn.haland.dyrkolbotn@austrheim.kommune.no

Adresse

Furulyvegen 55

5943 Austrheim

Her finn du Årås skule. Sjå kart

Om Årås skule

Årås skule er ein 1-10 skule med omlag 240 elevar. Skulen ligg sentralt ved kommunesenteret i Austrheim. Lokalisert i gangavstand til Austrheim Vidaregåande skule, og Austrheim Idrettspark er næraste nabo. 

Kaland barne- og ungdomsskule

Rektor Eldbjørg Bakke

Tlf. 56 16 21 50 / 958 38 919

E-post: eldbjorg.bakke@austrheim.kommune.no

Inspektør Terje Håland

  • Tlf. 5616 21 54 / 954 42 744
  • E-post: terje.haland@austrheim.kommune.no

Adresse

Vardevegen 51

5953 Fonnes

Her finn du Kaland barne- og ungdomsskule. Sjå kart

Om Kaland barne- og ungdomsskule

Skulen er ein 1-10 skule med 142 elevar. Kaland barne- og ungdomsskule ligg i gangavstand til Mongstad med store og spanande bedrifter som Equinor og TCM.

Skulen har eige basseng. 

Ta kontakt med Servicekontoret på telefon 56 16 20 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

Informasjon om skulestart

Skulane sender kvar vår brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Om du til dømes har flytta eller av andre årsaker ikkje har fått tilsendt brev, ta kontakt med skulen. 

Skulerute

Skulerute 2018-2019 finn du her

Skulerute 2019-2020 finn du her

Realfagskommune 

Austrheim kommune er ein realfagskommune. Dette er eit prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.

Her kan du lese meir om Realfagsprosjektet


Sist oppdatert: 28.02.2019
Publisert: 18.06.2018