HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarIgangsetting av «Detaljregulering for Næringsområde N41 og N42 Kaland, vest for Mongstadkrysset, planid. 2018002»

Igangsetting av «Detaljregulering for Næringsområde N41 og N42 Kaland, vest for Mongstadkrysset, planid. 2018002»

Med atterhald om vedtak i kommunestyret den 13.12.2018 så gjer Austrheim kommune i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vedtak om igangsetting av Detaljregulering for Næringsområde N41 og N42 Kaland, vest for Mongstadkrysset, planid. 2018002.Merknad til oppstartsmeldinga må sendast innan 22. januar 2019.
Publisert: 05.12.2018
Sist endra: 20.03.2020