Handlingsprogram for vatn og avlaup

Gjeldande kommunedelplan for vatn og avlaup er vedtatt for perioden 2017-2027. Kommunestyret vedtok 15. desember 2022 at denne planen skulle oppdaterast. 13. april 2023 vedtok kommunestyret at oppdateringa skulle avgrensast til å gjelda berre sjølve handlingsprogrammet i planen.

Kommunedirektøren har utarbeidd vedlagte framlegg til nytt handlingsprogram som no vert lagt ut på høyring. Vi inviterer innbyggarar, verksemder og nabokommunen til å senda inn sine innspel. Frist for å senda inn høyringsuttale er 30. august 2023. 

Klikk her for å sjå arkivsaka med Handlingsprogram for vatn og avlaup.  

Det er lagt opp til endeleg vedtak av nytt handlingsprogram i kommunestyret 21. september 2023.

Innspel kan sendast til;
post@austrheim.kommune.no
eller Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim


Sist oppdatert: 18.07.2023
Publisert: 03.07.2023