Austrheim arbeidssenter

Austrheim Arbeidssenter  er eit tilbod til brukarar med nedsett funksjonsevne.

Her brukar vi arbeidsdagen til diverse aktivitetar:

  • Produksjon og sal av ved
  • Produksjon av egg frå eigen hønsegård
  • Dyrking av diverse plantar og grønsaker i drivhus
  • andre ulike tilrettelagde aktivitar

 Opningstider 

 

Kontakt

Austrheim arbeidssenter

Austrheimvegen 1010


Sist oppdatert: 05.12.2018
Publisert: 23.11.2018