NAV Austrheim

NAV kontoret er ope måndag og torsdag kl. 10.00 - 14.00 - ta kontakt i servicekontoret i Austrheim kommune når du kjem.

Økonomisk sosialhjelp

Kjem ein opp i ein situasjon der ein treng økonomisk hjelp, kan ein ha rett på ytingar frå det offentlege. 

På nav.no finn du informasjon om økonomisk sosialhjelp. Skjema for sosialhjep, innlevering av søknadar og post elles kan ein gjere på Servicekontoret.

Dokumentasjon på familien sine inntekter og utgifter må leggjast ved søknaden. For veiledning ta kontakt med NAV Austrheim.

 Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp

Andre ytingar frå NAV

Har du spørsmål om trygdeytingar, arbeid, gjeldsrådgiving, pensjon kan du lese meir på nav.no


Sist oppdatert: 04.12.2018
Publisert: 19.11.2018