Nav Arbeidslivssenter

NAV Arbeidslivssenter Vestland hjelper verksemder med å redusere sjukefråværet, styrke inkluderinga og betre arbeidsmiljøet.

Senter for Jobbmestring er knytta til NAV Arbeidslivssenter Vestland.

 

Spørsmål kan og rettast til NAV Arbeidsgjevartelefon 55 55 33 36.

Andre som skal ha kontakt med NAV kan ringa 55 55 33 33

 

Klikk her for kontaktinfo: Kontakt NAV Arbeidslivssenter Vestland - nav.no


Sist oppdatert: 20.08.2021
Publisert: 20.08.2021