Fysio- og ergoterapi

Kontaktinformasjon kommunal fysioterapeut og ergoterapeut

Leiande fysioterapeut: Artur Øvreås

e-post: artur.ovreas@austrheim.kommune.no

Telefon: 917 20 143

 

Fysioterapeut: Alise Bruvik Sudmann

e-post: alise.bruvik.sudmann@austrheim.kommune.no

Telefon: 945 06 753, jobbar tysdag og torsdag.

 

Ergoterapeut: Hrafnhildur J. H. Øksnes (Hrabba)
e-post: hrabba@austrheim.kommune.no

Tlf: 966 26 465, jobbar 50% stilling

Send gjerne e-post om du ikkje når Hrabba på telefon.

 

Fysioterapitenesta i Austrheim flytta hausten 2021 inn i nye lokale på Mastrevik Torg, der dei er samlokaliserte med ergoterapeut Hrafnhildur J. H. Øksnes, og privatpraktiserande fysioterapeut Roger Sundal Villanger.

Telefontid er i tidsrommet 08.00 – 15.00, så langt det let seg gjere. Dei vil kontakte deg dersom du legg igjen beskjed på telefonsvarar. 

Ergoterapitenesta utfører kartlegging og tilrettelegging av miljø og funksjon både heime og i skule. Ergoterapeuten jobbar tett i lag med fysioterapeutane for å sikre at pasientane får ei tverrfagleg og heiltheitleg oppfølging. 

Fysio- og ergoterapitenesta samarbeider med pleie- og omsorgsavdelinga i kommunen om ansvar for formidling av hjelpemiddel, og vil kunne rettleie deg dersom du har behov for hjelpemiddel.

Privatpraktiserande fysioterapeut Roger Villanger

Privatpraktiserande fysioterapeut Roger Sundal Villanger treff du på
tlf. 56169925.

Han er lokalisert saman med den kommunale fysioterapitenesta, på Mastrevik Torg.


Sist oppdatert: 20.12.2021
Publisert: 27.06.2018