Fysio- og ergoterapi

 

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut: Alise Bruvik Sudmann

e-post: alise.bruvik.sudmann@austrheim.kommune.no

Telefon: 94 506 753, tysdag og torsdag.

Fysioterapeutane har arbeidsoppgåver knytt til fleire arenaer, og vil derfor ikkje alltid vere til stades i fysioterapilokala, i underetasjen på Nordliheimen.

Fysioterapeut vil svare på telefon tysdag og torsdag i tidsrommet 08.00 – 15.00 så langt det let seg gjere, og vil elles kontakte deg dersom du legg igjen beskjed på telefonsvarar. Frå november 2020 vil fysioterapitenesta ha redusert kapasitet.

 

Ergoterapeut: Hrafnhildur J. H. Øksnes (Hrabba)
e-post: hrabba@austrheim.kommune.no

Tlf: 966 26 465, måndag-onsdag + fredag.

Send gjerne e-post om du ikkje når Hrabba på telefon.

Ergoterapitenesta utfører kartlegging og tilrettelegging av miljø og funksjon både heime, på arbeidsplass og skule. Ergoterapeuten jobbar tett i lag med fysioterapeutane for å sikre at pasientane får ei tverrfagleg og heiltheitleg oppfølging. 

Følgjande pasientgrupper vert prioriterte

Barn

Palliative pasientar

Postoperative pasientar

Pasientar med alvorleg skade eller sjukdom der tidleg oppfølging kan vere avgjerande (dette gjeld òg ved forverring/funksjonsfall hjå kronisk sjuke).

Gravide

Sjukemelde eller dei som står i fare for å bli sjukemelde.

Fysioterapitenesta samarbeider med pleie- og omsorgsavdelinga i kommunen om ansvar for formidling av hjelpemiddel, og vil kunne rettleie deg dersom du har behov for hjelpemiddel.

Privatpraktiserande fysioterapeut

Privatpraktiserande fysioterapeut Roger Sundal Villanger treff du på
tlf. 56169925.

Han er lokalisert i Uthaugbygget på Årås.


Sist oppdatert: 09.12.2020
Publisert: 27.06.2018