HeimNyheterVentar med utlån av kommunale bygg

Ventar med utlån av kommunale bygg

Symjebassenget på Kaland vert tidlegast opna for sesongen den 1. oktober. Skulebygg er ikkje opna for bruk til anna enn undervisning, og kan tidlegast lånast ut til anna bruk den 15. september.

Bakgrunnen er Korona-situasjonen per i dag.


Sist oppdatert: 24.08.2020
Publisert: 24.08.2020