HjemNyheterVassleidningsbrot 23. juni

Vassleidningsbrot 23. juni

Oppdatering kl. 11:20:

Vassleidning reparert – framleis kokevarsel

Driftsavdelinga har lokalisert og reparert brotet på vassleidningen. Brotstaden var i nærleiken av Kaland-feltet.

Vatnet vert opna opp for dei som har vore utan vatn, så snart det er oppretta godt nok trykk i leidningsnettet og god nok fyllingsgrad i høgdebassenget.

Kokevarsel gjeldt for alle innbyggarar fram til 30. juni, eller til ny melding vert gitt. Dette grunna behov for utspyling av leidningar etter brotet.

La gjerne kaldt vatn renna nokre minutt for å fjerna eventuell skit som ligg i røyr inn til ditt hus.

 

Oppdatering kl. 09:20:

Kokevarsel for alle abonnentar i Austrheim inntil vidare grunna leidningsbrot.

Årås, Austrheim, Øyane og Hopland vil vera utan vatn ei tid medan det vert jobba for å fylla opp att høgdebassenget.

Dei fleste vil oppleva redusert trykk ei tid.

 

23.06. kl. 07:30: Det meste av Austrheim er utan vatn eller har dårleg trykk. Alle tilgjengelege mannskap jobbar for å løysa problemet. Vi bed om at ingen brukar vatn utanom det som er heilt nødvendig.

Følg med på heimesida, facebooksida og SMS varsel for vidare informasjon.

Atle Vaage, einingsleiar teknisk.


Sist oppdatert: 23.06.2023
Publisert: 23.06.2023