HjemNyheterUtbyggingsavtale – Fonnes

Utbyggingsavtale – Fonnes

Det vert med dette kunngjort oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Austrheim kommune og verksemda RMS AS – organisasjonsnummer 918 340 599.

Utbyggingsavtalen gjeld gang- og sykkelveg/fortau, veglys og naudsynt infrastruktur langs kommunal veg på gbnr 131/6 med fleire på Fonnes (sjå kart).

Kommunedirektøren

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

post@austrheim.kommune.no

Kart over område Fonnes - utbyggingsavtale


Sist oppdatert: 10.02.2023
Publisert: 10.02.2023