HjemNyheterStatleg krisepakke til kulturen

Statleg krisepakke til kulturen

Formålet med ordninga er å kompensera frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkarane må vera registrerte i Frivilligregisteret. 

Søknadsfristen er 15. september, og du kan lesa meir om ordninga på denne nettsida her.


Sist oppdatert: 04.08.2020
Publisert: 04.08.2020