HjemNyheterSøkarliste til jobben som kommunedirektør i Austrheim

Søkarliste til jobben som kommunedirektør i Austrheim

Offentleg søkarliste:
1. Prodromos Zachariadis, 51, Global Manager, Bergen, mann
2. Frank Solberg, 47, Sementer for Halliburton, Austrheim, mann
3. Søknad trekt, mann
4. Søknad trekt, mann
5. Anna Stephansen, 40, sekretariatsleder REK Vest, Bergen, kvinne
6. Bjørnar Fjellhaug, 42, konstituert kommunedirektør, og kommunalsjef, Bergen, mann
7. Søknad trekt, mann
8. Thomas Lindås, 38, kommunalsjef forvaltning og service/assisterande kommunedirektør, Alver, mann
9. Søkar er unnateke offentlegheit, mann
10. Berit Karin Rystad, 54, Sektorleder for samfunnsutvikling, Bergen, kvinne
11. Søkar er unnateke offentlegheit, mann
12. Søkar er unnateke offentlegheit, mann
13. Søknad trekt, mann
14. Søknad trekt, mann
15 Sigmund Havn, 60, avdelingsleiar landbruk, Stavanger, mann
16. Søknad trekt, kvinne

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørnar Fjellhaug, har vore konstituert i stillinga etter at Liv Løvvik gjekk bort i februar 2021.
Tittelen for den øvste administrative leiaren er endra frå rådmann til kommunedirektør, etter vedtak i kommunestyret 20. mai.


Sist oppdatert: 24.06.2021
Publisert: 02.06.2021