HjemNyheterSju ledige stillingar i Austrheim

Sju ledige stillingar i Austrheim

Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar:

- Kommunepsykolog i fast 100% stilling. Denne stillinga er interkommunal, der Fedje kommune kjøper 20% av stillinga.

- Psykolog/psykologspesialist i PPT, i 100% fast stilling.

- Allmennlege i fast 100% stilling.

- Vernepleiar i fast 100% stilling.

- Sjukepleiar i fast 100% stilling.

- Sjukepleiar i fast 75% stilling.

- Helgestillingar som helsefagarbeidar/student.

For alle desse stillingane over er søknadsfristen 4. september 2020.

For fullstendig utlysingstekstar på alle stillingane sjå www.austrheim.kommune.no, eller klikk her for å komma rett til stillingsutlysingane.

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillinga. Denne finn du på heimesida.


Sist oppdatert: 17.08.2020
Publisert: 17.08.2020