Retningslinjer for besøkande på Nordliheimen

• Besøk må avtalast ein dag på førehand, ring mellom kl 09-14 kvardager, avtal med avdelingssjukepleiar eller kontorkonsulent (ved fråvær av desse ansvarleg sjukepleiar).

• Må loggføra besøk i besøksprotokoll.

• Besøkande må vera friske, frie for luftvegssymptom/forkjøling (som feber, hoste), ikkje vore i utlandet siste 10 dagar.

• Må utføra handhygiene ved ankomst, og når dei forlet sjukeheimen (innandørs og utandørs besøk).

• Besøk foregår på kaffistova, bebuarrom, eller utandørs.

• Kun 2 besøkande pr gang (husstandsmedlemmer vert rekna som 1 besøkande).

• Må gå direkte til rommet/ besøksrommet, fulgt av personalet.

• Må halda minst 1 meter avstand til bebuar, tilsette og den dei besøker. Bebuar kan ha nærkontakt med begrensa antal besøkande.

• Besøkande må unngå unødvendig berøring av kontaktflater inne på pasientrommet.

• MAX 2 bebuarar kan få besøk samtidig (evt. fleire ved utandørsbesøk).

• Etter kvart besøk må personalet vaska/desinfisera kontaktpunkt i rommet.

• Eigne retningslinjer ved terminalsjukdom.

 

Nordliheimen forventar at alle held retningslinjene og tar smittevernet på alvor.


Sist oppdatert: 26.02.2021
Publisert: 26.02.2021