HjemNyheterOppstart med arbeid for Plan for friluftslivets ferdselsårer i Austrheim kommune

Oppstart med arbeid for Plan for friluftslivets ferdselsårer i Austrheim kommune

Plan for ferdselsårer skal omhandla barmarksturar, padling/roing og sykling og kartleggja friluftslivets ferdselsårer på sjø og land i Austrheim kommune. Desse ferdselsårene er avgjerande for vår utøving av friluftsliv. Du kan lesa meir om planarbeidet på kommunehuset, eller her på Austrheim kommune si heimeside, sjå sakspapira til møtet torsdag 1. september (klikk på denne lenka).

Innspel til dette arbeidet må sendast innan 13. oktober 2022 

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 23.08.2022
Publisert: 23.08.2022