HjemNyheterNye retningslinjer for besøkande til Nordliheimen

Nye retningslinjer for besøkande til Nordliheimen

Dette er reglane som gjeld frå 30. juni 2020:

- Kan ha besøk 2 gonger pr veke

- Kun 1 besøkande pr gang (husstandsmedlemmer reknast som 1 besøkande)

- Må ringe og avtale tidspunkt

- Besøkande må vere friske, fri for luftvegssymptom

- Må utføre håndhygiene ved ankomst (innandørs og utandørs besøk)

- Må gå direkte til rommet/besøksrommet

- Må holde minst 1 m avstand til bebuare, ansatte og den dei besøkjer

- Besøkande kan trille rullestol utandørs

- Max 2 bebuarar kan få besøk samtidig (evt. fleire ved utandørsbesøk)

- Må loggføre besøk

- Følge oppdaterte retningslinjer frå FHI


Sist oppdatert: 30.06.2020
Publisert: 30.06.2020