HjemNyheterNye retningslinjer for besøk på Nordliheimen

Nye retningslinjer for besøk på Nordliheimen

Retningslinjer besøkande på Nordliheimen

 • Besøkstider kl 13-19, (ved besøk inne).
 • Besøk må avtalast ein dag på forhånd, ring mellom kl 09-14 kvardager, avtal med avd.spl. eller kontorkonsulent (ansvarleg sjukepleiar, ved fråver av desse).
 • Må loggføre besøk i besøksprotokoll.
 • Besøkande må vere friske, fri for luftvegssymptom/forkjølelse, (feber, hoste), ikkje vore i utland siste 10 dagar.
 • Må utføre håndhygiene ved ankomst, og når dei forlet sjukeheimen (innandørs og utandørs besøk).
 • Besøk foregår på kaffistova, bebuarrom, utandørs.
 • Kun 2 besøkande pr gang, kun 1 besøkande ved besøk på pasientrom.
 • Må gå direkte til besøksrommet, fulgt av personalet.
 • Besøkande må unngå unødvendig berøring av kontaktflater inne på pasientrommet.
 • Må holde minst 1 m avstand til bebuar, ansatte og den dei besøker.
 • MAX 2 bebuarar kan få besøk samtidig. (evt fleire ved utandørsbesøk).
 • Besøkande kan ikkje bruke toalettet på sjukeheimen (evt bruke toalett på bebuarrom).
 • Etter kvart besøk må personalet vaske/desinfisere kontaktpunkt.
 • Egne retningslinjer ved terminalsjukdom.
 • Nye retn. linjer neste veke utifrå nasjonale retningslinjer i uke 06.

Forventar at alle held retningslinjene og tar smittevernet på alvor.

Årås 05.02.2021


Sist oppdatert: 05.02.2021
Publisert: 05.02.2021