HjemNyheterNye besøksreglar for Nordliheimen, frå 18.09.20

Nye besøksreglar for Nordliheimen, frå 18.09.20

- Besøk foregår på kaffistova, på eige rom på Nordlia, eller utandørs. (Eventuelt på rom om bebuar ikkje kan vere oppe).

- Besøkstid er kl 13-19.

- Besøk må avtalast ein dag på forhånd, ring mellom kl. 09-15. Nordliheimen har telefonnummer 56162040.

- Må loggføre besøk i besøksprotokoll.

- Besøkande må vere friske, fri for luftvegssymptom/forkjølelse, (feber, hoste), ikkje vore i utlandet siste 10 dagar.

- Må utføre håndhygiene ved ankomst, og når dei forlet sjukeheimen (innandørs og utandørs besøk).

- Må gå direkte til besøksrommet, fulgt av personalet.

- Må holde minst 2 m avstand til bebuar, ansatte og den dei besøker (unngår då bruk av munnbind).

- Kun 1 besøkande pr gang av nærmaste pårørande (husstandsmedlemmer antas som 1 besøkende).

- Kan ha besøk, max 1 time to dager pr. veke.

- Besøkande kan trille rullestol utandørs.

- MAX 2 bebuarar kan få besøk samtidig (evt fleire ved utandørsbesøk).

- Besøkande kan ikkje bruke toalettet på sjukeheimen.

- Etter kvart besøk må personalet vaske/desinfisere kontaktpunkt.

- Egne retningslinjer ved terminalsjukdom.

- Permisjoner frårådast i denne perioden.

- Følge oppdaterte retningslinjer frå FHI.

Forventar at alle held retningslinjene og tar smittevernet på alvor.

Kontaktperson for besøk er avdelingssjukepleiar Åse Tresvik Låstad. Låstad avgjer slike spørsmål, eventuelt etter samråd med tilsynslegen for Nordliheimen, Jarle Gallefoss.


Sist oppdatert: 20.09.2020
Publisert: 20.09.2020