HjemNyheterNjøten bru, redusert framkommelegheit 12. juni - 18. august

Njøten bru, redusert framkommelegheit 12. juni - 18. august

Austrheim kommune skal utbetra rekkverk på Njøten bru, samt utbetra og forsterka delar av støttemur ved nordre brufeste.
Publisert: 06.06.2023
Sist endra: 06.06.2023

Arbeidet vert utført av verksemda Frode Haugsvær maskin AS.

Oppstart på staden er planlagt måndag 12. juni. Brua vil vera framkommeleg med redusert hastigheit det meste av tida. Entreprenøren har høve til å halda stengt i inntil 2 timar av gangen i tidsrommet 08.30-14.00 på kvardagar.

Grave- og betongarbeidet i nordre ende er planlagt i tida tysdag 20/6 til og med fredag 7/7. Eventuelt behov for stenging av vegen ut over 2 timar i denne perioden, vil bli varsla særskilt.

Det vil ikkje føregå arbeid på brua i veke 28-29-30 grunna ferieavvikling.

Arbeidet er planlagt avslutta seinast i veke 33, fredag 18. august.

Alle spørsmål om arbeidet og vegstenginga skal rettast til:

Austrheim kommune
v/Atle Vaage
Telefon: 94 53 01 26
E-post: atle.vaage@austrheim.kommune.no