HeimNyheterNav Austrheim er stengt - her finn du informasjon

Nav Austrheim er stengt - her finn du informasjon

NAV har oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp. Der kan du ringe mellom kl. 08.30 og 14.30 på kvardagar. Telefon 413 97 364. Dette gjeld kun krisehjelp.

Søknad om sosialhjelp kan du sende pr. post. NAV Fensfjorden, postboks 14, 5987 Hosteland eller levere i postkassen til Austrheim kommune (på baksida av kommunehuset)

Kontakt med Nav eller skjer på telefon 55 55 33 33, eller via nav.no.

 

Søknadsskjema for økonomisk stønad - sosialhjelp - krisehjelp finn du her som pdf.

Det blir gitt ny beskjed når det skjer endringar.

Her finn du informasjon på nav.no i samband med korona-viruset.

På sida det er linka til over finn du informasjon om:
- Sjukepengar i samband med korona-viruset
- Rett til omsorgspengar når skule og barnehage er stengde
- Permitteringar som følgje av korona-viruset
Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Plakat Nav stengt


Sist oppdatert: 16.03.2020
Publisert: 12.03.2020