HeimNyheterNasjonal informasjon om Korona/Covid-19

Nasjonal informasjon om Korona/Covid-19

Corona/Covid-19: Information in English and other foreign languages

English: Preventing transmission is the most important step to slow down the infection rate and avoid widespread illness. Read More:

For other languages see this page at Folkehelseinstituttet:

Informasjon frå Nav til privatpersonar i samband med Korona/Covid19

Her finn du informasjon frå Nav om du er permittert, sjukemeldt med meir

Nasjonal informasjonstelefon for spørsmål om Korona-viruset

Det er oppretta ein nasjonal informasjonstelefon for spørsmål om Korona/Covid-19 på 815 55 015

Regjeringa si samleside med Korona-informasjon

Her er lenka til regjeringen.no

Utenriksdepartementet rår frå reiser til alle land (frå laurdag 14. mars)

Utenriksdepartementet rår frå reiser som ikke er strengt naudsynte, til alle land. Bakgrunnen er auken i spreiinga av koronaviruset internasjonalt, og den uføreseielege og vanskelege situasjonen som oppstår for mange reisande. Reiserådet gjeld i første omgang til 14. april.

Endringar frå Nav i samband med Korona/Covid-19

Her finn du informasjon fra Nav i samband med koronaviruset. 

Helsedirektoratet om Korona/Covid-19 - for helsepersonell

Informasjon til helsepersonell og andre profesjonelle aktørar

Helsedirektoratet om Korona/Covid-19 - for innbyggjarar 

Informasjon til befolkningen (helsenorge.no)

Folkehelseinstituttet si temaside om Koronavirus

Her finn du informasjon, nyhende, meldingar og dags- og vekesrapportar frå Folkehelseinstituttet om koronaviruset.

Film om Koronaviruset

Helsedirektoratet har laga ein film om Koronaviruset. Den er mest laga for barn og unge som har spørsmål om viruset, men er informativ også for vaksne. I filmen svarar Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmåla frå Hermine på 13 år, og du finn den på YouTube på denne linken.

Folkehelseinstituttet sine råd: Korleis du snakkar med born om Korona

Folkehelseinstituttet har laga ei side med tips om korleis du kan snakka med born om Korona-viruset/Covid-19. Den sida finn du her.

Kyrkjelege handlingar i ei tid med Korona-smitte

Korona-viruset/Covid-19 påverkar også kyrkjelege handlingar som gudstenester, dåp, vigsel og gravferd. Les meir på nettsida til kyrkja i Austrheim, og på den nasjonale sida www.kirken.no


Sist oppdatert: 06.04.2020
Publisert: 14.03.2020