HjemNyheterLedige stillinger

Ledige stillinger

Kommunepsykolog 100% stilling

Austrheim har ledig fast interkommunal stilling som kommunepsykolog med Austrheim som vertskommune. Fedje kjøper 20 % av stillinga.

Stillinga vart oppretta for to år sidan og vår noverande psykolog har søkt andre utfordringar.

Stillinga er plassert i Avdeling psykisk helse, som inngår i helseavdelinga.

For nærare opplysningar, kontakt avdelingsleiar Monika Kvamme eller Fagleiar psykisk helse Kristine Myhre Fanebust.

 

Helsesjukepleiar i 100% stilling

Austrheim har ledig helsesjukepleiarstilling i fast 100% stilling frå og med 01.04.19. 40% av stillinga er knytt opp mot tenester for Fedje kommune.

 

Meir informasjon om stillingane finn du på våre søkesider

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillinga.

Gå til våre søkesider her


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 19.02.2019