HjemNyheterFleire ledige stillingar i helse - og sommarjobb 2021

Fleire ledige stillingar i helse - og sommarjobb 2021

Innan helse har me desse ledige stillingane:

  • Sjukepleiar i fast 100% stilling frå og med 01.03.21 (Heimesjukepleien).
  • Sjukepleiar i fast 70% stilling frå og med 01.03.21 (Heimesjukepleien).
  • Sjukepleiar i fast 60,8% stilling på natt frå og med 01.03.21 (Nordliheimen).
  • Vernepleiar i fast 70% stilling frå og med 01.06.21 (Arbeid og inkludering).
  • Helsefagarbeidar i fast 60% stilling frå og med 01.03.21 (Heimesjukepleien).
  • Helsefagarbeidar i vikariat 95% stilling gjeldande frå og med 01.04.21 til og med 31.12.21 (Arbeid og inkludering).

For fullstendig utlysingstekst sjå samlesida for ledige stillingar på vår heimeside www.austrheim.kommune.no. Søknadsfrist for alle desse jobbane er 9. februar 2021.

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillinga. Dette finn du på heimesida.

Sommarjobbar 2021

Austrheim kommune lyser ut sommarjobbar ved ulike avdelingar. Det er særleg helse- og omsorgstenesta som treng sommarvikarar, men også teknisk drift treng reinhaldsvikarar. Du kan sjå detaljert utlysingstekst på denne sida på www.austrheim.kommune.no

Kontakt oss på tlf. 56 16 20 00 eller e-post post@austrheim.kommune.no for å få tilsendt fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema.

Skjemaet ligg også på kommunen sine internettsider: www.austrheim.kommune.no

NB! Det er ikkje høve til å levera elektronisk søknad på sommarjobb.

Søknad med cv skal sendast:

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

Innan 09.02.21


Sist oppdatert: 27.01.2021
Publisert: 27.01.2021