HjemNyheterLedige stillingar i Austrheim kommune

Ledige stillingar i Austrheim kommune

Stillingane er Fagleiar reinhald (100 % fast stilling), Lærar ved Årås skule (100 % vikariat) og Prosjektleiar VA/bygg (100 % tre årig prosjektstilling).

Etter ein økonomisk snuoperasjon har Austrheim no snudd underskot til overskot, og satsar vidare med ny organisering.

Fagleiar Reinhald er ei ny stilling, medan Prosjektleiar VA/bygg er ei styrking av arbeidet med utbygging V/A og bygg. For meir informasjon om desse og om lærarstillinga, klikk på denne lenka til ledige stillingar på www.austrheim.kommune.no


Sist oppdatert: 05.01.2021
Publisert: 05.01.2021