HjemNyheterLedige jobbar i heile organisasjonen

Ledige jobbar i heile organisasjonen

Kommunedirektør er det namnet som fleire og fleire kommunar tek i bruk for rådmannsstillinga, og den som no får jobben vil verta tilsett med den nye tittelen. 

I samband med rekrutteringa av komunedirektør har kommunen henta inn hjelp frå rådgjevingsfirmaet Mercuri Urval (klikk på denne lenka for å komma dit), og jobben er elles lyst ut på Finn.no (klikk på denne lenka for å komma dit). Søknadsfristen er 25. mai.

Vidare har me desse jobbane ledige, alle med søknadsfrist 25. mai:

Ingeniør/prosjektleiar

Ingeniør/prosjektleiar i fast 100% stilling frå og med 01.08.21 innan fagområda vatn/avløp og bygg i avdeling teknisk drift. (Klikk her for å komma til utlysinga)

Lærar Kaland skule

Lærarstilling i 100% fast stilling frå og med 01.08.21 ved Kaland barne- og ungdomsskule. (Klikk her for å komma til utlysinga)

Vernepleiarar ved Avdeling arbeid og inkludering

Vernepleiar i 80% fast stilling frå og med 01.08.21 (Avdeling arbeid og inkludering), og Vernepleiar i 70% fast stilling frå og med 01.08.21 (Avdeling arbeid og inkludering). (Klikk her for å komma til utlysinga)

Helsefagarbeidarar ved Nordliheimen

Helsefagarbeidar i fast 68% stilling frå og med 01.08.21 (Nordliheimen), og Helsefagarbeidar i fast 55% stilling frå og med 01.08.21 (Nordliheimen). (Klikk her for å komma til utlysinga)

Helsefagarbeidarar ved Avdeling arbeid og inkludering

Helsefagarbeidar i fast 79,23% fast stilling frå og med 01.08.21 (Avdeling arbeid og inkludering), og Helsefagarbeidar i fast 40% fast stilling frå og med 01.08.21 (Avdeling arbeid og inkludering). (Klikk her for å komma til utlysinga)

Sjukepleiarar ved Nordliheimen

Sjukepleiar i fast 60,8% stilling på natt frå og med 01.03.21 (Nordliheimen), og Sjukepleiar i fast 26,06% stilling på natt frå og med 01.03.21 (Nordliheimen).(Klikk her for å komma til utlysinga)


Sist oppdatert: 10.05.2021
Publisert: 05.05.2021