HeimNyheterLedige jobbar som lærar, kulturskulelærar og litt av begge

Ledige jobbar som lærar, kulturskulelærar og litt av begge

Frå august er det ledig ei kombinasjonsstilling fordelt med 50 % i kulturskulen i Austrheim kommune (piano og ønskjeleg babysong), og 50 % som musikklærar ved Årås skule. Søknadsfristen er sett til 16. august 2021, med oppstart straks. For meir informasjon sjå kommunen si heimeside, klikk her:

 

Frå august er det ledig eit vikariat som kulturskulelærar i visuelle kunstfag (15 prosent). Stillinga kan bli fast. Vi ønskjer oss ein kollega som har undervisningskompetanse i design og visuelle kunstfag. Undervisninga i design og visuelle kunstfag er i grunnskulen/kulturskulen sine undervisningslokale. Søknadsfristen er sett til 16. august 2021, med oppstart straksFor meir informasjon sjå kommunen si heimeside, klikk her:

 

Frå august er det ledig eit vikariat i 90 % ved Kaland skule. Vikariat varer fram til nyttår. Undervisning i klasse og mindre grupper. Stillinga er i hovudsak knytt til 4.-5.trinn. Søknadsfristen er sett til 16. august 2021, med oppstart straks. For meir informasjon sjå kommunen si heimeside, klikk her:


Sist oppdatert: 03.08.2021
Publisert: 03.08.2021