HjemNyheterKorona-vaksinering tysdag 21. desember

Korona-vaksinering tysdag 21. desember

Kommunen takkar alle som kom for å vaksinera seg med 3. dose mot Korona på torsdag 16. desember. Neste runde er tysdag 21. desember klokka 15-17, i Austrheimhallen.

Kven kan komma på drop-in

  • Dette er i utgangspunktet oppfriskingsdose/3. dose for alle over 45 år.
  • Det skal ha gått 4,5 månader sidan dose to.
  • Helsepersonell, og tilsette i barnehage og skule skal prioriterast, og i desse gruppene vert det gitt vaksine ned til 18 år.
  • Også innbyggjarar som er i ulike risikogrupper skal prioriterast for vaksine, her vert det gitt vaksine ned til 18 år.

Det vert prioritert å gje 4. dose til desse gruppene (det skal ha gått minst 3 månader mellom 3. og 4. dose, blir gitt vaksine ned til 18 år): 

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
  • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sjukdommar eller muskelssjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (til dømes ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon.

Det vert prioritert å gje 3. dose til desse gruppene (det skal ha gått minst 4,5 månader mellom 2. og 3. dose, blir gitt vaksine ned til 18 år):

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  

Ikkje tatt før, men vil ha vaksine no?

 • Du kan komma på drop-in dersom du ikkje er vaksinert, men no ønskjer å vaksinera deg for Korona.
 • Du kan også komma på drop-in dersom du har tatt ein vaksinedose tidlegare, og no ønskjer å ta dose 2.
 • Det er vaksine frå Pfizer Biontech som blir brukt.

Litt praktisk for vaksineringa

 • Vaksineringa er altså i Austrheimhallen tysdag 21. desember frå klokka 15.00 til 17.00. 
 • Det er drop-in, så du berre dukkar opp. Ingen timebestilling.
 • Kle deg etter veret, sidan det kan bli kø. Men tenk samstundes på at du må kunna pakka ut overarmen din nokolunde enkelt for vaksinestikket.
 • Du må venta 20 minutt etter vaksineringa.
 • Ta med deg munnbind, og hugs avstand.
 • Ikkje kom på vaksinering dersom du har feber, kjenner deg sjuk eller er i karantene.

Ta køen med eit smil

 • Ordninga med drop-in er god for innbyggjarane, sidan ein slepp bestilla time. Men det kan verta kø undervegs, så me oppmodar til å ta med seg sin eigen oppfriskingsdose med godt humør.

Les meir om Korona og vaksinering

Kven kan få sjølvtestar for Korona? 

Ta 3. vaksinedose - gå klar karantene. Også om reglar for isolasjon ved smitte: 

Ingen bading - bøker med munnbind, tiltak i samband med Korona-situasjonen:


Sist oppdatert: 20.12.2021
Publisert: 17.12.2021