HjemNyheterKlar med DigiHelsestasjon

Klar med DigiHelsestasjon

Helsestasjonen og skulehelsetenesta i Austrheim har tatt i bruk DigiHelsestasjon.
Publisert: 08.06.2023
Sist endra: 08.06.2023

DigiHelsestasjon er ei digital teneste for timeoversikt og kommunikasjon mellom brukarane og helsestasjons- og skulehelsetenesta, inkludert helsestasjon for ungdom.

  • Dette er ein enkel og oversiktleg måte for kommunikasjon.
  • Ordninga ivaretek digital tryggleik, og personvern.
  • Når du er innlogga får du oversikt over avtalane dine, og du kan avbestilla avtalar om det ikkje passar.
  • Når du er innlogga kan du senda meldingar direkte til helsestasjonen.

Innlogging via Helsenorge

For å nytta seg av tenestene som er tilgjengelege på DigiHelsestasjon, må du ha ein brukar på den offentlege digitale tenesta Helsenorge. Det er på Helsenorge du finn DigiHelsestasjon.

Du må bruka BankID, Buypass eller Commfides for å logga deg inn på Helsenorge, og første gongen må du laga deg ein digital brukar.

Når du er 16 år, er du rekna som helserettslig myndig. Det betyr at foreldra dine ikkje lenger kan sjå din informasjon eller gjera handlingar på Helsenorge for deg, utan at du har gitt løyve til det.

Link

Her er linken til Helsenorge, klikk her