Blir du med på naturkartlegging for Universitetet i Bergen?

Nordhordland biosfæreområde er eitt av fire nordiske biosfæreområde som skal kartleggast i denne undersøkinga, der du er invitert til å svara.
Publisert: 19.09.2023
Sist endra: 19.09.2023

I undersøkinga skal du svara på spørsmål som handlar om korleis naturen bidrar til trivsel og velvære for deg, kva plassar i Nordhordland du går til for å nyta desse verdiane, og kvifor akkurat desse plassane er viktige for deg.

Undersøkinga tar omlag 10-20 minutt å fylla ut. Alle som deltek er med i trekkinga av 10 gåvekort med verdi på 200 kroner.

Du finn spørjeundersøkinga på denne lenka (klikk her - lenke til maptionnaire.com)

Dei tre andre biosfæreområda som er med i undersøkinga er

Du kan lesa meir om undersøkinga på denne sida hjå Universitetet i Bergen (klikk her).