HeimNyheterDialogmøte med innbyggjarane - Det gode liv i Austrheim

Dialogmøte med innbyggjarane - Det gode liv i Austrheim

Austrheim kommune vil informera om arbeidet som er sett i gang, og komma i dialog med innbyggjarane om korleis ein saman skal få til det gode liv i Austrheim.

Arbeidet skjer i samband med arbeidet som er starta med:

  • Plan for Fritid, Idrett og fysisk aktivitet.
  • Kvalitetsreforma «Leve hele livet».

Plakat det gode liv i Austrheim


Sist oppdatert: 16.11.2021
Publisert: 16.11.2021