Bassengopninga utsett på Kaland

Avgjerda er teke onsdag 5. august av Kommunal kriseleiing (KKL), på grunnlag av dei eksisterande smittevernråda frå Folkehelseinstituttet, og vurderingane gjort av smittevernlegen.
Det vert gjort ei ny vurdering i september opp mot retningslinjene for smittevern/Covid-19, og opninga kan verta utsett ytterlegare.
Vanlegvis ville bassenget på Kaland ha opna litt etter skulestart.

Sist oppdatert: 06.08.2020
Publisert: 06.08.2020