HjemNyheterBadevatnet er godkjent

Badevatnet er godkjent

Miljøretta helsevern har som tidlegare tatt vassprøvar ved badeplassar i regionen, i Austrheim er alle prøvane OK.
Publisert: 03.06.2024
Sist endra: 03.06.2024

I Austrheim er det tatt prøvar ved Årvika på Fonnes, Mastrevikane v/slipp, Mastrevikane v/båthamna, Øksnes, Finnsvågen/ Austrheimvågen og Solesjøen. Alle desse har fått karakteren "Utmerka vasskvalitet".

Prøvane i Austrheim vart tekne tysdag 28. mai

Badetemperaturen seier undersøkinga ingenting om.

Alle badeplassane i vår kommune som er med i undersøkinga, er i sjøen. Om du skulle ha lyst til å kjøla deg ned i ferskvatn, må du vera merksam på algevekst.

Ved oppblomstring av blågrønalgar/cyanobakteriar kan det bli danna stoff som i verste fall kan vera giftige, og som gjev lukt og smak. Ved algevekst er bading frårådd, og det er viktig at du også heldt hundar ute av vatnet.