HjemNyheterBadeplassundersøking juni 2022

Badeplassundersøking juni 2022

Miljøretta helsevern melder at dei ikkje har kapasitet til å kontrollera alle badeplassane i regionen, men dei har sjekka seks badeplassar i Austrheim og alle har utmerka vasskvalitet. 

Følgjande badeplassar vart kontrollerte den 28. juni: 

  • Årvika, Fonnes
  • Mastrevikane v/ slipp
  • Mastrevikane v/ båtar
  • Øksnes
  • Finnsvågen, Austrheimvågen
  • Solesjøen


Meir informasjon frå Miljøretta helsevern: 

Badevasskvaliteten er vurdert etter EUs badevannsdirektiv.

EUs kvalitetsnormer vurderer friluftsbad etter kategoriane: Utmerkt, god, tilstrekkeleg, eller dårleg.

NB! I ferskvatn kan det oppstå algevekst. Ein kan ikkje sjå bort frå at det kan førekomme oppblomstring av blågrønalgar (cyanobakteriar). Cyanobakteriar kan produsere toksiner (giftstoffar) og lukt- og smaksstoffer. Bading frarådast.

Alle må sjølv vurdere forholda på badeplassane dei besøker.


Sist oppdatert: 11.07.2022
Publisert: 04.07.2022