HjemNyheterAustrheim klatrar på kommunebarometeret

Austrheim klatrar på kommunebarometeret

I 2021 var Austrheim rangert som den 259. beste kommunen i landet, i 2022 klatra kommunen til 201. plass, og på 2023-kåringa som kom ut i starten av august er kommunen på 118. plass.

Det er best av kommunane i vår region, her er dei tre beste og våre naboar i Kommunebarometeret 2023:

  • 1. Oppdal
  • 2. Skaun
  • 3. Vågå
  • 118. Austrheim
  • 167. Alver
  • 279. Masfjorden
  • 284. Gulen
  • 301. Modalen
  • 328. Solund
  • 346. Fedje

Laga av Kommunal Rapport

Kommunebarometeret blir publisert årleg av avisa Kommunal Rapport (klikk på lenka for å gå dit - ekstern lenke). Dei rangerer kommunane basert på tal frå Kostra, ei ordning der kommunane og staten rapporterer nøkkeltal inn til Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

I alt er det henta inn 155 nøkkeltal innan 12 sektorar, og i tillegg til SSB sin Kostra-database er det også henta statistikk frå kjelder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks frå Telemarksforsking.

Gode tal frå pleie og omsorg og i helse

Plasseringa på barometeret er summen av dei ulike kategoriane. Det er særleg innan kategorien «Pleie og omsorg» kommunen gjer det bra på årets rangering, med ein 2. plass på lista. Her er det gjort ei oppteljing av mellom anna kor mange tilsette som har fagutdanning, kor mange bebuarar på sjukeheim som har omfattande bistandsbehov, og kor mange plassar på sjukeheimen som er tilpassa personar med demenssjukdom.

For kategorien «Helse» er plasseringa 9. best av alle kommunar i landet, etter ei vurdering av mellom anna legedekning, dekning av helsesjukepleiar, skulehelse, heimebesøk og vaksinasjonsgrad.

Godt utdanna lærarar

Austrheim skårer også bra på grunnskule, som tel 20 prosent av totalen, her er kommunen nummer 83 i landet.

Austrheim skårer mellom anna bra på avgangskarakterar og nasjonale prøvar på 10. trinn, og utdanningsnivået til lærarane. I Austrheim har alle lærarane som underviser i norsk, engelsk eller matematikk på barneskuletrinnet rett kompetanse, for ungdomsskuletrinnet har 93 prosent av lærarane den fordjupinga dei skal ha i desse faga.

På denne lenka kan du finna PDF-dokumentet med oppsummeringa for Austrheim kommune.


Sist oppdatert: 18.08.2023
Publisert: 18.08.2023