HjemNyheter100.000 kroner til Tiriltunge

100.000 kroner til Tiriltunge

Barnekoret Tiriltunge har fått gåve frå Sparebanken Vest (SPV).
Publisert: 16.06.2023
Sist endra: 16.06.2023

- Frivilligsentralen og kulturskulen er svært takksame og glade for prosjektmidlane til Tiriltunge Barnekor, seier Rigmor Ludvigsen, som er leiar for Frivilligsentralen, og Elisabeth Jensen Risnes som er rektor for kulturskulen i Austrheim. 

- 100.000 kroner kjem godt med, og vil sikra nye og spanande prosjekt for born og unge i åra framover.

På bildet (frå venstre) Merete Yndestad som er banksjef for SPV si avdeling i Knarvik, Elisabeth Jensen Risnes, Rigmor Ludvigsen, og Else Marie Nødtvedt frå SPV.

På bildet (frå venstre) Merete Yndestad som er banksjef for SPV si avdeling i Knarvik, Elisabeth Jensen Risnes, Rigmor Ludvigsen, og Else Marie Nødtvedt frå SPV