Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar

Ynskjer du ein meiningsfull jobb?

No har Austrheim kommune fleire ledige stillingar

  • Lærarstillingar ved Årås skule og Kaland barne- og ungdomskule (heile/timelærarstillingar) i både fast og vikariat for skuleåret 2018/2019.
  • Barne- og ungdomsarbeidarstilling i 100% stilling ( -11% då ein føl skuleruta) ved Kaland barne- og ungdomsskule frå og med 01.08.18.
  • Barne- og ungdomsarbeidarstilling i 50% stilling (-11% då ein føl skuleruta) ved Årås skule frå og med 01.8.18 til og med 31.07.19.

 

  • Vernepleiar i fast 80% stilling gjeldande frå og med 01.06.18.
  • Helsefagarbeidar med lønn 19,32% som utgjer 32,86% stilling frå og med 01.04.18 i tiltak for heimebuande.

 

 

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillinga. Her er lenke til full utlysingstekst og søknadsskjema

Web levert av CustomPublish