Vedlikehald på vassverket

I samband med vedlikehaldsarbeid på vassverket til kommunen kan ein oppleve at klorlukt og farge på vatnet kan bli merkbart. Dette gjeld området Årås og vestover  mot øyane.

Me beklagar dette, men me skal gjere det så forsiktig som mulig.

Web levert av CustomPublish