Val 2017 - stortingsval[1]

Valresultatet er klart

Resultatet frå Austrheim og resten av landet finn du på valresultat.no
Kl. 23:15 var 99,8 % av stemmene talt opp. Frammøteprosenten er 80,6% av dei stemmeberettiga i Austrheim

Vallokala er ope mellom kl. 14.00 og 21.00. Ved valet i år vert det nytta elektronisk manntal. Du kan difor fritt røyste i det vallokalet i Austrheim som passar deg best.

På valdagen kan du berre røyste i den kommunen du er registrert som busett pr. 30. juni 2017.

Her kan du røyste:

  • Kaland skule - gymsalen
  • Årås skule - D-blokk
  • Kyrkjelydshuset Austrheim, kjellarlokalet


Husk gyldig legitimasjon ! - Valkort treng du ikkje ha, men røystinga går raskare om du har det med.


Du har stemmerett dersom du er norsk statsborger og oppfyller følgjande vilkår:

  • Fyller 18 år innan utgangen av 2017
  • Dersom du er, eller har nokon gong vore folkeregisterført som busett i Norge
  • Ikkje har mista stemmeretten etter Grunnlova § 53

 

Les meir på valg.no

Web levert av CustomPublish