Tiskotsordningar

hester_på_eng

RMP

- Regionale miljøtilskott

13. mai 2016 Les meir
Sau og himmel

Tidligpensjon til jordbrukere

Meir info her.

13. mai 2016 Les meir
Villsau på beite

Sjukeavløysing

Meir info her.

13. mai 2016 Les meir
Telling av sau

Produksjonstilskott

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

13. mai 2016 Les meir
Sau på beite

SMIL-midlar

– midlar til spesielle miljøtiltak i landbruket

09. mars 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish