Tilskotsordningar i Austrheim kommune.

Tilskotsordningar vert annonsert i god tid før søknadsfristen som er i starten av mai kvart år. Alle som får tilskot får melding om dette og tilskotet vert utbetalt i juni. 

Vi har tre ordningar for tilskot:

  • Kulturmidlar- driftsmidlar for lag og organisasjonar
  • Tilskot til tiltak for barn og ungdom -  prosjektmidlar/arrangement m.m retta mot barn og ungdom i kommunen
  • Tilskot til dugnad ved større arrangment - arrangørar av større arrangement/festivalar kan søkje om tilskot til dugnad (til dømes: Fonnesdagen, Landbruksdagen, Smaken av Austrheim og Havsportveka)


 

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish