Takstutval og overtakstutval 2011-2015

Takstutval for eigedomsskatt 2015-2019

Medlemer Varamedlemer
Hardy Pedersen (Ap), Leiar Oddmund Vikene (Ap)
Siv Inga Brekke  (H) Christer V. Pedersen (H)
Stein Kåre Løvslett (KrF) Elisabeth Rahner (KrF)

Leirar: Hardy Pedersen (Ap)
Nestleiar: Dette kjem ein attende til

 

Overtakstnemnd for eigedomsskatt 2015-2019

Medlemer valde for perioden
2013-2017

Varamedlemer valde for perioden
2013-2017
Linda Syslak (Sp) Terje Aasen (KrF)
Nils Ove Vassdal (H) Christer V. Pedersen (H)
Terje Dyrnes (V) Petter Lerøy Skårnes (V)
   
Medlemmer valde for perioden
2015-2019
Varamedlemmer valde for perioden 2015-2019
Gunstein Sætre (Sp) Roy Øksnes (Sp)
Trude Sleire (Ap) Monicka Thorpe (Ap)
Svanhild Neteland (KrF) Merete Rikstad (Ap)

Leiar og nestleiar vert valde på eit seinare møte

Web levert av CustomPublish