Svømming_809x300

Symjebassenget på Kaland

Frå mandag 05.02.18 er bassenget ope for offentleg bading.
Opningstida er som tidlegare.
Treningane i Austrheim svømmegruppe tek til i veke 5.

 

Opningstider:

   
Måndag

kl: 17-18

kl. 18-19

Familie/born

(foreldre med små born vert prioritert)

  kl: 19-20 Pensjonistar
  kl: 20-21 Vaksne
Fredag kl: 17-21 for alle

Bassenget føl skuleruta og er stengd i skuleferiar.

Bilettprisar: Vaksne kr 40,- , Born under 16 år kr 20,-       

Reglar for bruk av bassenget:
Før du bader må heile kroppen og håret vaskast med såpe. Badetøy skal vere reint og ein skal ta det på etter kroppsvasken. Det er ikkje tillate å bade med undertøy
Bleieborn skal nytt badebleie ved bading
Badegjestar som av religiøse eller kulturelle årsakar ønsker å bade i heildekkkkande tøy, må vaske heile kroppen og håret og dusje badetøyet før ein tek det på seg.
 

Familiebading laurdager

Austrheim Svømmeklubb har tilbod om Laurdagsbading for familiar. Dei som deltar på dette vert fakturert pr halvår. Prisen er kr 30,- pr deltakar/time. Det vert arrangert 6-7 laurdagar pr halvår.

Påmelding til styret i Austrheim Svømmeklubb v Atle Hjellvik

Tlf : 93413174

E-post atle.hjellvik@broadpark.no

Web levert av CustomPublish